تبلیغات
حقیقت تاریخ - مطالب ابر امیرکبیر
منوی اصلی
حقیقت تاریخ
هر کس از مردم پند نگیرد خدا به وسیله مردم به او پند می دهد.