آرمین کریمی چهارشنبه 20 بهمن 1395 06:59 بعد از ظهر نظرات ()
  بعد از مرگ محمود برای به حکومت رسیدن میان دو پسرش یعنی محمد و مسعود درگیری بوجود آمد و بعد از درگیری هایی مسعود توانست به پیروزی برسد و حکومت را به دست آورد اما چون حس می‌کرد کارگزاران پدرش با به حکومت رسیدن وی مشکل دارند، در صدد کنار گذاشتن آنها برآمد. در این زمان کارگزاران دستگاه غزنوی به دو دسته تقسیم شده بودند یک دسته پدریان (گماشتگان پدر) یعنی طرفداران سلطان محمود و دیگران پسریان (گماشتگان پسر ) که هواداران مسعود بودند. از  پدریانی که سخت مورد خشم سلطان مسعود قرار گرفت ابو علی میکال معروف به حسنک وزیر بود.