آرمین کریمی چهارشنبه 9 فروردین 1396 07:52 بعد از ظهر نظرات ()

 
  در خارج از خوابگاه کوئین الیزابت ملکه انگلستان, گروه های مردم زانو زده بودند و برای ملکه شان که آخرین لحظات زندگی خود را میگذراند، دعا میکردند. ماهرترین پزشکان بر بالین ملکه انگلستان حاضر بودند, ولی عفریت مرگ رفته رفته نزدیکتر می شد و زمانی که کوئین الیزابت مرگ را امری اجتناب ناپذیر احساس کرد, در حالیکه مشت خود را با ناتوانی تکان میداد فریاد زد: همه ثروت و دارایی من در ازای یک لحظه زمان!


منبع:
forum.cinemacenter.ir