علی احمدی سه شنبه 17 اسفند 1395 12:21 بعد از ظهر نظرات ()   در مصر باستان خدمتکاران مجبور بودند که بر روی بدن خود عسل بمالند تا سرورشان از آسیب حشرات مزاحم در امان به ماند. عسل در زندگی روحانی، اجتماعی و اقتصادی  مصریان باستان نقش بسزایی ایفا می‌کرده‌است. از آثار به جا مانده  در پرستش‌گاه‌ها و آرامگاه مردگان چنین بر می‌آید که عسل در آن زمان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در سنن قدیمی با اشاره به اهمیت دارویی عسل، به بیماران جهت درمان تجویز می‌شد. مصریان قدیم ترکیبی از جو، عسل و گندم تهیه و به جای الکل استفاده می‌کردند.

منبع:
factslides