آرمین کریمی سه شنبه 3 اسفند 1395 11:30 بعد از ظهر نظرات ()

احمد خان ابدالی، پسر زمان خان، از فرماندهان نظامی نادرشاه افشار بود. بعد از آن كه نادر  شاه افشار در قرحان به قتل رسید، احمد خان از اردوی نادر جدا شد و به سمت قندهار حركت كرد. احمد شاه درانی در سال 1160هـ . در قندهار توسط سرداران و بزرگان افغانستان به پادشاهی رسید و در سال 1186هـ . از دنیا رفت. او اولین پادشاه و مؤسس افغانستان نوین است.

منبع:

https://www.nadia-angoman