آرمین کریمی یکشنبه 1 اسفند 1395 12:55 بعد از ظهر نظرات ()


                                    

عمر بن خطاب دومین خلیفه است که درسال سیزدهم هجرت بعد از مرگ ابوبکر به وصیت او به خلافت رسید.

عمر اولین نفری بود که خود را امیرالمونین نامید.  وابومسلم اشعری اولین نفری بود که در منبر اورا به این نام خواند.

عمر با مردم رفتار خشونت آمیزی داشت. اما از تجمل گرایی دور بود به تجارت میپرداخت واز استفاده شخصی بیت المال متنفر بود. به همین دلیل   بارها کارگزاران خودرا برکنار ویا جریمه میکرد .اما معاویه بن ابوسفیان  را از این قانون معاف کرده بود . واورا کسرای عرب خواند.
منبع:
ویکی شیعه