علی احمدی سه شنبه 26 بهمن 1395 08:48 بعد از ظهر نظرات ()


  بعد از اختراع هواپیما ده سال طول کشید تا در ششم صفر 1332 مصادف با 14 دی ماه 1292 و 4 ژانویه 1914 در زمان احمدشاه قاجار اولین هواپیما در آسمان ایران به پروازدرآمد . شخصی به نام  "کوزمینسکی" خلبان لهستانی، قطعات مجزای یک هواپیمای "بلریو11" را از روسیه و از طریق بندر انزلی به تهران آورد و اولین پرواز را در تهران به انجام داد . با این حال اولین پرواز هواپیما بدون مشکل نبود چرا که عدم وجود مکان مناسب برای فرود باعث شد خلبان به ناچار در میدان مشق فرود بیاید. بنا بر گفته ای در ماه صفر سال ۱۳۳۲ هجری قمری "طیاره‌ای" در آسمان تهران پرواز کرده  و در میدان مشق فرود می آید و فردای آن روز احمدشاه با درباریان و خدمتگزاران دستگاه کشوری و لشگری از آن دیدن کرده و در کنار آن عکس یادگاری گرفتند.

منبع:

روزنامه ارشاد ( از مطبوعات مشهور زمان قاجار)