آرمین کریمی سه شنبه 26 بهمن 1395 04:31 قبل از ظهر نظرات ()

 

  شارل دهم پادشاه فرانسه که درگیری بسیاری با مجلس و مطبوعات زمان خود داشت سرانجام فرمان منحل کردن مجلس و محدودیت آزادی مطبوعات را اعلام کرد . مردمان پاریس نیز به بسیج نیرو و سنگربندی در درون شهر پرداختند. آنها هم از مطبوعات آزادی خواه دفاع کردند و هم به مطبوعات هوادار شاه تاختند و بنیاد سلطنت را فلج ساختند. اعضای مجلس نیز رفتار شاه را محکوم کردند . سرانجام شاه در 30 ژوئیه به اجبار کناره‌گیری کرد و پسرش «لویی آنتوان» در دوم آگوست سال ۱۸۳۰  به عنوان لویی نوزدهم تاج سلطنت را بر سر گذاشت و همسرش ملکه شد. بین به سلطنت رسیدن و استعفای لویی آنتوان تنها بیست دقیقه فاصله ایجاد شد . در حالی که لویی آنتوان قصد داشت برگه‌های سند کناره‌گیری را امضا کند، داشت به بحث‌های همسرش که این کار را انجام ندهد و به عنوان پادشاه به کار مشغول گردد، گوش می‌داد. به دلیل اینکه سلطنت آن‌ها، در فرانسه بسیار مورد انتقاد و نفرت عمومی قرار گرفته شده بود. در نهایت، لویی آنتوان به سلطنت خود پایان داد و از مقامش کناره‌گیری نمود.  او و همسرش تا آخر عمر به اسکاتلند وسپس اتریش تبعید شدند.

  منبع:
  http://fna.ir