آرمین کریمی جمعه 22 بهمن 1395 04:55 بعد از ظهر نظرات ()
 
 
  درهفت نوامبر سال ۲۶۰ میلادی در شهر تیسفون  شاپور اول پادشاه ایران از سلسله ساسانی در مراسمی در برابر
والرین (والریانوس ) امپراتور روم و ژنرالهایش که بر دست و پاهایشان زنجیر بود. ایران را تنها ابر قدرت جهان اعلام کرد. والرین و ژنرال هایش در جنگ به اسارت ایران در امده بودند. برای اینکه ایرانیان این پیروزی را فراموش نکنند به خواست شاپور اول صحنه ی به زانو درامدن والرین مغرور در برابر شاپور اول را در چند نقطه در ایران برسنگ نقش کردند که تا ابد باقی بماند. شاپور اول هزاران اسیر رومی را به خوزستان فرستاد تا در ساخت سد شادروان و پل شوشتر به کار گمارده شوند. شرح این پیروزی نظامی درخشان ایرانیان را ( مارسلیوس ) که خود شاهده  صحنه های ان بود ثبت کرده است.روایت دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه شاپور از والریانوس به عنوان چهار پایه ای برای سوار شدن بر اسبش استفاده کرد.ایرانیان والریان را کشته و بدنش را پر از کاه کردند تا قدرت روم را به تمسخر بگیرند.از آن به بعد رومیها موظف شدند به ایرانیها مالیات بدهند.

منبع:
http://arashbargozideh.blogfa.com