آرمین کریمی یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 04:47 بعد از ظهر نظرات ()


   متن فرمان قتل میرزا تقی خان فراهانی امیرکبیر از شاه به حاج علی خان مقدم مراغه ای (حاجب الدوله و اعتمادالسلطنه بعدی) محفوظ در‌ باغ موزه فین کاشان.


منبع:
سایت فردا